AQUAREL F1

Srednjorani hibrid za svežu potrošnju i skladištenje

  • Dužina vegetacije 90-95 dana, ujednačeno formiranje glavice
  • Otvorena biljka sa uspravnim listovima i visokom stabljikom što omogućava dobro provetravanje glavice
  • Zelena glavica sa srebrnastom nijansom i voštanom prevlakom
  • Okrugla kompaktna glavica težine od 2-4kg
  • Umerena otpornost na trip i fusarium
  • Može da se skladišti kada je rasđivanje obavljeno u toku letnjeg perioda
Kategorije: ,