CAMPERO F1

Ostvaruje rani prinos glavica vrhunskog kvaliteta

  • Jedinstvena boja ljuske u ranom tržišnom segmentu
  • Vrlo prinosna i snažna biljka
  • Adaptabilan za proizvodnju u različitim uslovima
  • Glavica sa čvrstom ljuskom i tankom vratom
Kategorije: ,