CARAVAN F1

Odličnog izgleda i unutrašnjeg kvaliteta sa perfektnim rezultatima u proizvodnji

  • Biljka dobro izbalansiranog porasta
  • Lakog zametanja, koja daje vrlo ujednačenu proizvodnju
  • Atraktivni plodovi sa tamnozelenom šarom
  • Meso intezivne crvene boje, slatko i bez vlakana
  • Težina ploda od 10-14kg
  • Preporučuje se za kalemljenje
  • Umerena otpornost (IR): F.o.n. 0,1
Kategorije: ,