20+20+20 (FERTIPLANT®)

              20+20+20

  • Univerzalno najviše korišćeno đubrivo namenjeno za vegetativni razvoj kao i za razvoj biljaka u punoj vegetaciji
  • Često se koristi i za folijarnu prihranu u povrtarstvu, hortikulturi i ratarstvu
  • Može da se koristi i kao korektivni faktor usled nedostatka hranljivih elemenata u zemljištu
  • Primena: 50-200 g na 100 l vode (0,05 %-2 %); u slučaju primene preko lista smanjiti količinu za 50%
Kategorija: