8+16+24 (+2) (FERTY® 4)

              8+16+24 (+4)

  • Fosfor kalijumovo đubrivo sa N u amonijačnom obliku za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu razvoja
  • Kao i za rast biljaka i plodova jer pozitivno utiče i na formiranje plodova.
  • Za zemljišta sa većim sadržajem azota (N).
Kategorija: