12+30+12 (+2) (FERTY® Eco 5)

              12+30+12 (+2)

  • Đubrivo sa visokim sadržajem fosofra koje se preporučuje kao starter za mlade biljke jer pospešuje formiranje i razvoj korenovog sistema
  • Može se koristiti i za umanjenje deficita fosfora (P2O5) u zemljistu
  • Kao i za razvoj i jacanje pupoljaka i intenziviranje cvetanja
Kategorija: