YANISOL F1

Rani hibrid za otvoreno polje i privremeno pokrivanje agrotekstilom

  • Ujednačeno sazrevanje, 60-65 dana
  • Široko adaptabilan na različite uslove gajenja u kojima postiže odlične rezultate
  • Glavice su okrugle i ujednačene, privlačne zelene boje sa odličnim unutrašnjim kvalitetom
  • Težina 1,5-2,5kg
  • Dobro se čuva na parceli a odlikuje se i smanjenom osetljivošću na Trips
Kategorije: ,