BASF, pod svetski poznatim Nunhems brendom, nudi stručne savete i visoko kvalitetno seme preko 1200 sorti od 25 različitih povrtarskih kultura. Sa preko 2000 zaposlenih Nunhems se nalazi među četiri vodeće svetske povrtarske semenske kompanije i prisutan je u svim glavnim povrtarskim proizvodnim regionima u svetu.

U asortimanu se nalaze sorte i hibridi različitih povrtarskih vrsta adaptiranih za specifične uslove gajenja a kompanija pruža podršku svojim klijentima u procesu proizvodnje kao i u marketingu njihovih proizvoda. Stručnjaci kompanije Nunhems su posvećeni kreiranju sorti koje imaju visoku tržišnu vrednost krajnjih proizvoda uz obezbeđen vrhunski kvalitet semena koje se nalazi u ponudi. U okviru Nunhems-ovog programa selekcije novih sorti, cilj je da se stvaranjem sorti sa novim i poboljšanim osobinama obezbede uslovi za poslovni rast i veću profitabilnost naših klijenata.

Nunhems gradi posebne i jedinstvene odnose sa svojim klijentima kako kroz razmenu iskustava u vezi sa proizvodima i razvojnim idejama, tako i kroz profesionalu ekspertizu sa profesionalnom povrtarskom proizvodnom industrijom i snabdevačkim lancem. Nunhems-ova globalna organizacija i specijalizovani timovi vrhunskih stručnjaka za različite povrtarske kulture predstavljaju suštinu ove poslovne filozofije.

Ono što kompaniju Nunhems izdvaja od drugih je da ljudima poklanja istu pažnju kao i semenu. Bliska saradnja i blizak odnos sa kupcima i partnerima i specijalizovani stručni timovi su temelj našeg uspeha u poslu u kome je Nunhems prisutan već 100 godina.

Pro Seed u potpunosti deli Nunhems-ovu poslovnu filozofiju i viziju koja se odnosi na razvoj posebnih partnerskih odnosa sa svojim klijentima. Maksimalna podrška koju imamo od strane stručnih ljudi iz Nunhemsa je jedan od važnih faktora koji nas usmerava ka ostvarenju konačnog cilja, odnosno ka uspešnoj i profitabilnoj povrtarskoj proizvodnji.