16+10+25 (FERTY® ACID)

                             16-10-25 (+2)

  • Đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma sa integrisanim kiselinama
  • 70% azota u nitratnom obliku
  • Smanjuje tvrdoću karbonata
  • Visok sadržaj nitrata osigurava zdrav rast korena

 

Kategorija: