AJAX F1

Snažna biljka sa tolerancijom prema visokim temperaturama i sušnim uslovima proizvodnje

  • Vrlo plodonosan hibrid pretežno ženskih cvetova
  • Za klasičan način proizvodnje kao i za gajenje na špaliru
  • Hibrid za različite namene
  • Vodeći hibrid krastavaca kornišona u svetu
  • Visoka otpornost (HR): Px, Ccu
  • Umerena otpornost (IR): CMV
Kategorije: ,