CAVILLI F1

 Jedan od najprinosnijih partenokarpnih hibrida

  •  Kompaktna biljka sa kratkim internodijama
  •  Plodovi odličnog kvaliteta i atrativnog izgleda, čvrsti i teški, sjajne svetlozene do kremaste boje
  •  Vrlo dobro koncentrisano i stalno zametanje plodova
  •  U teškim uslovima proizvodnje odlikuje se partenokarpnim zametanjem plodova
  • Za proizvodnju u plastenicima i na otvorenom
Kategorije: ,