20+7+10 (+2) (FERTY® 1)

              20+7+10(+2)

  • Univerzalno djubrivo sa većim sadržajem Azota (N)
  • Pogodno za primenu u ranoj, kao i fazi intezivnog rasta biljkaka sa naglaskom na N u amonijačnom obliku
Kategorija: