JOELINA F1

Hibrid se odlikuje snažnim porastom i habitusom za tople i umerene klimatske uslove

  • Hibrid sa odličnom regenaracijom
  • Za njivsku i spalirnu proizvodnju
  • Pogodan je za ručno kao i branje Flieger-om
  • Visoka otpornost (HR): Px, Ccu
  • Umerena otpornost (IR): CMV
Kategorije: ,