LADY F1

Jedinstveni hibrid zbog svoje ranostasnosti, unutrašnjeg kvaliteta i veličine ploda

  • Može i da se gaji i za vrlo ranu proizvodnju u niskim tunelima
  • Vrlo ujednačeni plodovi koji mogu da dostignu veličinu od 13-16kg
  • Veoma sladak ukus mesa, prelepe i privlačne crvene boje
  • Ne puca i pogodna je za transport
  • Otpornost merena (IR): Fo.n. 0,1
Kategorije: ,