MACIS F1

Snažna podloga

  • Hibridna, posebno selekcionisana podloga za kalemljenje lubenica
  • Veoma jak korenov sistem koji prenosi svoju snagu i otpornost na kalemljenu sortu
  • Macis ima debeo i uspravan hipokotil koji drži mesto kalemljenja izvan zemlje izbegavajući na ovaj način prenošenje zaraze kroz kalem-grančicu
  • Macis se dobro slaže sa svim komercijalnim Nunhems hibridima
  • Visoka otpornost (HR): F.o.n., Va
Kategorije: ,