OPALIT F1

Rani i vrlo produktivni hibrid

  • Biljka otvorenog tipa koja se lako bere
  • Vrlo čvrsti i hrskavi plodovi
  • Stabilan odnos dužine i širine ploda 3,1:1
  • Odličan za preradu
  • Visoka otpornost (HR): Px, Ccu
  • Umerena otpornost (IR): CMV
Kategorije: ,