PLATINA F1

Rani i vrlo produktivan hibrid

  • Za profesionalne proizvođače
  • Biljka otvorenog tipa koja se lako bere
  • Vodeći bradavičasti hibrid za mašinsku berbu
  • Sporiji rast plodova sprečava pojavu prezrelosti
  • Odličan za preradu
  • Visoka otpornost (HR): Px, Ccu
  • Umerena otpornost (IR): CMV
Kategorije: ,