PROFI F1

Partenokarpni rani hibrid

  • Visok potencijal rodnosti
  • Snažna biljka otvorenog tipa, dobre regeneracije
  • Stabilan i pouzdan u različitim uslovima proizvodnje
  • Odličan kvalitet plodova, idealnog oblika i optimalnog odnosa širine i dužine 3:1
  • Veoma ujednačeni plodovi zelene boje, cilindričnog oblika, pravi i čvrsti koji se lako beru
  • Visoka otpornost (HR): Px, Ccu
  • Umerena otpornost (IR): CMV
Kategorije: , Oznaka: