ROMANCE F1

Ujednačenog kvaliteta

  • Ujednačenog, pravog i glatkog korena
  • Brzo razvija koren koji nje na vrhu zatupljen
  • Cilindričan koren
  • Dužina vegetacije 110 dana, dužina korena 18-21cm
  • Najbolje rezultate postiže  pri velikoj gustini gajenja
  • Formirana lisna masa uspravna i tamnozelene boje
  • Veliki neto prinos
  • Pogodna za mehaničko vađenje
  • Tolerantna na pucanje
Kategorije: ,