TROPICAL F1

Vrlo adaptabilan hibrid sa privlačno crvenom bojom plodova i atraktivnim izgledom cvetne grane

  • Indeterminantni hibrid šeri tipa za pojedinačnu berbu plodova kao i za berbu celih cvetnih grana
  • Prosečna težina plodova 15-25g
  • Pogodan za gajenje u prolećnom i / ili jesenjem ciklusu proizvodnje u zaštićenom prostoru
  • Prinos, boja plodova i izgled cvetne grane čine ovaj hibrid izuzetnim
  • Plodovi su pogodni za transport na udaljena tržišta
  • Karakteriše se ranom vegetacijom
  • HR: Fol: 0,1;ToMV, Ff-5; IR: Ma, MI, Mj
Kategorije: ,