YOULIE F1

Odličnog izgleda i unutrašnjeg kvaliteta

  • Biljka snažnog porasta srednje ranostasnosti
  • Krupni okrugli plodovi sa atraktivnim spoljašnjim šarama
  • Intezivno crveno, čvrsto i hrskavo meso
  • Vrlo postojanog unutrašnjeg kvaliteta
  • Odličnih transportnih osobina
  • Umerena otpornost (IR): Fo.n. 0,1
Kategorije: ,